pTel:  +90 324 238 00 27
BULKAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK

HAKKIMIZDA

BULKAN Uluslararası Taşımacılık, kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda kurulmuştur. Müşterilerinin güvenine layık olmak için çalışan, her türlü iklim ve yol koşullarında müşteri memnuniyetini yakalamayı, hizmette toplam kalite yaklaşımını benimseyen BULKAN, Uluslararası taşımacılık sektöründe kendisine başarıyı hedef edinmiştir.

BULKAN Uluslararası Taşımacılık, işine karşı sorumlu personeli ile her türlü taşımacılık hizmetini titiz bir yaklaşımla yerine getirmektedir. Sunulan yüksek kaliteli hizmetin mimarı olan yöneticiler hizmet çarkının aksamaması için her koşulda yoğun performans göstermektedir. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ithalat ve ihracat veren departmanlarımız faaliyetlerini kurum anlayışımızın vazgeçilmez felsefesi "hizmette müşteri memnuniyetini" ilke edinerek kurum içinde ve dışında ortak bir inanç sistemi oluşturarak kurum iklimine bağlı kalarak kurum kimliğini ve kurum kültürünü oluşturmuşlardır. Kurumsal kimlik çalışmaları, firmanızın iç ve dış hedef kitlelerine kendisini anlatmak için, ürün hizmet ve çevreye duyarlılıklarını kullanarak yaptığı çalışmaların bir parçasıdır. Hizmette kaliteyi oluşturmanın ancak bu yolla kaliteli olmakla sağlanableceği anlayışını benimsiyoruz.

Çünki biz biliyoruz ki müşteriye müşteri için en iyisini verdiğinizde hep siz tercih edileceksinizdir. Bu anlayışta olan yani "hizmetin hizmetindeyim" diyen kurumumuz iç ve dış pazardaki firma değerlerini ve prensiplerini doğru biçimde algılayarak, "Biz kültürü" ve "biz bilinci" içinde hareket etmektedirler.

Kişisel yenilikleri, alanlarındaki veya konudaki yüksek seviyedeki profesyonelliği ile hizmet sunan kurum çalışanlarımız, aksiyonumuzu etkileyen kökleşmiş varsayımların yanında geleceğe yönelik bir bireyin ve organizasyonun nerede ve hangi koşullarda var olacağını gösteren vizyona sahip, bireysel vizyonlarımızı, grup vizyonları ile entegre ederek istenen noktaya daha kolay ulaşmada yetkinliğe sahiptirler. Çalışanlarımız, takım, öğrenimi yaratmak ve üyelerin isteklerini sonuçlandırmak için takımın sorumluluk üstlenmeye istekli, insiyatif kullanabilen bir ekip, her türlü yenilik ve gelişime açık yöneticiler tarafından hizmet sunmaktadır.

Etkin ve kaliteli destek hizmeti sunan BULKAN Uluslararası Taşımacılık sektörlerinde önemli yerleri bulunan şirketlerle başarılı çalışmalar yapmaktadır. Taşıma organizasyonlarını kesintisiz ve kaliteli bir biçimde yürütmesinden dolayı çalışmakta olduğu şirketlerin vazgeçilmez destekçisidir.

Bu sorumluluk bilinci ile müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için mevcut yapısını sürekli geliştirilmekte ve yenlemektedir.

ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ


*Empati iletişimi kurarak, bilgi, fikir, düşünce alışveriş yaratmak,

* İletişimin özünde anlama ve aktarma olgusunun yattığını kabul eden düşünce sistemiyle hareket etmek,

* Karşılıklı etkileşimin özünde doğru değer, inanç, duygu ve düşünce dünyalarının olduğunu benimseyen anlayışla hizmet etmek,

* Başkalarını anlama ve kendini başkalarına anlatmanın sanat olduğunun bilincinde, alanında uzman kişilerle çalışmak,

* İletişimde anlamak, dinlemek, geribildirimde bulunmak ve empati kurarak sinerji yaratmak,

* Bilincin kontrol edemediği bazı organik tepkileri herekete geçiren gücün kaynağını görmek ve bu potansiyeli kullanmak,

* Pozitif tutumumuzu korumak,

* Problemin kaynağını tam olarak anlamak için soru sormak,

* Hemen çözüm üretmek, cevap vermek,

* Kişiye değil, probleme yönelmek,

* Ortamı sakinleştirmek, durumu kontrol altına almak,

* Teyit almak, ilkelerine dayanır.

MİSYONUMUZ

" Gereksinimlerinize en kısa sürede sahip olmanız için taşıyoruz"

- Uluslararası taşımacılıkta istihdam yaratmak

- Hizmeti en kısa sürede yerine ulaştırmak

- Devlete yüksek vergi veren bir kuruluş olmak

- Global sektörün dinamiklerini görmek ve uygulamak

- Güven ve başarıyı ilke edinen bir kuruluş olmak

- Topluma katma değer sağlamak

VİZYONUMUZ

"Herhangi bir yerde olan her şeye, her an sahip olacaksınız"

- Güçlü bir küresel koordinasyona sahip yerel işletmeler topluluğu oluşturmak

- Uluslararası pazarda etkin bir konumda olmak

- En fazla vergi veren taşımacılık kuruluşu olmak

- Çok uluslu şirket anlayışını yaygınlaştırmak

- Liman bölgelerine sahip illerde şubeler açmak

- İstihdam yaratan KOBİ'leri arttırmak

-Uluslararası alanda kurumsal marka olmak

ÜYELİKLERİMİZ