pTel:  +90 324 238 00 27
BULKAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK

KALİTE POLİTİKAMIZ"SİZ BELİRLEYİN, BİZ TAŞIYALIM"Küreselleşen, değişen dünya dengesinde çağı yakalamayı değil, çağın önüne geçmeyi hedef edindik.

Sınırların kalktığı, dillerin, milliyetlerin, medeniyetlerin, kültürlerin birleştiği yerde insan olma paydasında kesişen yollara yolcu olduk.

Daha sürdürülebilir bir yaşam için,

Gereksinimlerin her yere, herkese, en hızlı biçimde yetişmesi için yollara koyulduk

* Yüksek Performans ve uyumlu çalışma için, bireysel kalite, ekip kalitesi, yönetim kalitesini ana hedeflerimiz olarak belirlemek.

* Özgün, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi, zamanlaması, uygun kararlar almak,

* Kaynaşmış, bütünleşmiş insan gruplarından takım bilinci oluşturarak sinerji yaratmak

* Sorumluluk ve insiyatif sahibi olmak, sonunu düşünürek hareket etmek, öncelikleri tayin etmek, sürekli kazanmak, (hedef tayin etmek), İlkönce başkalarını anlamak, yaratıcı takım çalışması yapmak, hemen uygulamaya çalışma anlayışını benimsemek,

* Çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde artırmak,

* Yönetim ve çalışanlar olarak, müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve önerilerini düzenli analiz ederek hizmetlerimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,

* Toplam kalite sürecinin en önemli unsurunun insan faktörü olduğunu kabul ederek, çalışanları kalite sürecine dahil ederek, sisiteme proaktif katılımlarını sağlamak,

* Çalışanların motivasyonunun yüksek olduğu, yaptıkları işten sorumluluk ve gurur duyan, kendini geliştirmeye istekli bir kadro yaratmak,

* Hizmet kalitemizi geliştirmek amacı ile kilit süreçlerimizi tanımlamak, ölçmek ve süreç performans sonuçlarını sürekli iyileştirme adına kullanmak,

* Etkinliğimiz, dürüstlüğümüz ve örgütsel verimliliğimiz ile ithalat ve ihracatçı müşterilerimizin ihtiyaçlarını kaliteli bir servis ve rekabet edebilir bir fiyatla sunmak,

ÜYELİKLERİMİZ